Hoe Women’s March Global collectieve vooruitgang stimuleert met wereldwijde data

Oplossingen

Hoe Women’s March Global collectieve vooruitgang stimuleert met wereldwijde data

Ontdek hoe Women's March Global met Momentive een unieke wereldwijde enquête hield over kwesties van vrouwen en genderdiverse mensen.

Abigail Matsumoto

27 september 2022 | Leestijd: 4 min.

Dit artikel delen

In het begin van 2020 had Women's March Global een updategesprek met de wereldwijde afdelingen en kwam daarbij een verwoestend patroon op het spoor: het huiselijk geweld nam wereldwijd toe en bij overheidsinitiatieven vielen vrouwenkwesties tussen wal en schip.

“Onze afdelingen merkten dat de steungelden voor de pandemie niet naar de vrouwen en genderdiverse mensen gingen die ze nodig hadden. Daarnaast waren er ook geen oplossingen voor de toename in huiselijk geweld,” aldus Betsy Scolnik, bestuursvoorziter van Women’s March Global. “Dit creëerde wereldwijd een sterk gevoel van urgentie.”

De non-profitorganisatie, die zich toelegt op gendergelijkheid en burgerinitiatieven, wist dat er uitgebreide gegevens nodig waren om te kunnen lobbyen bij lokale overheden en te zorgen dat vrouwen en genderdiverse mensen werden gehoord. Maar deze gegevens zijn meestal moeilijk te achterhalen. Dit werd nog eens benadrukt door de snelle en aanhoudende crises van 2020. Om deze kloof te overbruggen en potentieel levensveranderende inzichten te verzamelen, koos Women’s March Global voor Enterprise Feedback Management van Momentive.

“Momentive deed er alles aan om te ontdekken wat wij als arme non-profitorganisatie nodig hadden. Het team voor professionele services heeft zijn uiterste best gedaan om ons te laten slagen.”

Betsy Scolnik

Bestuursvoorzitter
Women's March Global

Lancering van een eerste wereldwijde enquête

Women’s March Global had een specifieke lijst met vereisten voor de Global Count-enquête. Omdat de enquête in meer dan 170 landen werd gehouden, moest deze toegankelijk zijn in 15 talen. Bovendien moesten er genuanceerde inzichten kunnen worden verzameld.

“Het idee van een generiek platform voor vrouwenkwesties is een patriarchale, racistische benadering van liefdadigheid,” legde Scolnik uit. “Locatie, etnische achtergrond, omgeving, maatschappelijke systemen en nog veel meer zaken hebben invloed op wat vrouwen afzonderlijk nodig hebben.”

Als een non-profitorganisatie met een klein team was het analyseproces ook een belangrijke overweging voor Women's March Global. Scolnik wilde met haar team tienduizenden enquêtereacties analyseren op een manier die een snelle, op bewijs gebaseerde interventie in lokale gemeenschappen zou ondersteunen. 

Met Momentive kregen ze precies de ondersteuning en hulpmiddelen die ze nodig hadden, van ingebouwde analyse tot vertaling en API-services. Het team voor professionele services van Momentive was ook een groot voordeel voor Scolnik en haar team. “Momentive deed er alles aan om te begrijpen wat wij als arme non-profitorganisatie nodig hadden,” aldus Scolnik. “Het team voor professionele services hielp ons op alle vlakken en deed hun uiterste best om ons te laten slagen. Ik kan dit team niet genoeg prijzen.” 

Essentiële gegevens om echte verandering te ondersteunen

De eerste Global Count-enquête werd gehouden op 21 januari 2021, de dag waarop normaalgesproken de jaarlijkse Women’s March zou hebben plaatsgevonden als er geen corona was geweest. Binnen enkele weken waren er al tienduizenden reacties binnengekomen, met alleen al uit Rusland meer dan 2.000 reacties binnen één nacht. Het team van Women’s March Global wist zelfs reacties te verzamelen van locaties waar toegang niet altijd even makkelijk is, zoals Kenia.

Toen de gegevens binnenstroomden, zag Women’s March Global meteen dringende behoeften die geëscaleerd moesten worden naar lokale afdelingen. Vervolgens kregen deze afdelingen en hun partners toegang op hoog niveau tot het Momentive-dashboard, zodat ze snel konden zien wat er urgent was in hun gemeenschappen. 

Dankzij de analysemogelijkheden van Momentive bracht Women’s March Global ook veelgebruikte trefwoorden in kaart die in de antwoorden op open vragen werden gebruikt. Zo was er nog een manier om per locatie te bepalen welke kwesties het meest werden genoemd.

“Met deze Momentive-enquête kunnen organisaties ter plaatse bedenken wie ze financieel ondersteunen, hoe ze dat doen en op welke vlakken ze echt impact kunnen maken.”

Betsy Scolnik

Bestuursvoorzitter
Women's March Global

Geweld tegen vrouwen bleek één van de belangrijkste kwesties voor gemeenschappen over de hele wereld. Met behulp van Momentive kon Women’s March Global de nationale en lokale verschillen zien in hoe vrouwen het probleem zagen, naast de politieke, culturele of economische obstakels die een oplossing tegenhielden. Dankzij deze informatie waren de afdelingen van de organisatie in staat om gerichte actieplannen voor NGO's en overheden te ontwikkelen, zodat deze de ondersteuning en het beleid gericht konden sturen naar de plekken waar dit nodig was.

Women’s March Global hoopt in de toekomst de Global Count-enquête verder te ontwikkelen. Door de gegevens rechtstreeks te blijven delen met 75 partnerorganisaties wil de non-profitorganisatie een internationale lijn van communicatie en samenwerking onderhouden. Volgens Scolnik is het project een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelen van langetermijnbeleid en -programma's die tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen en genderdiverse mensen wereldwijd.

“Ook al lijken kwesties hetzelfde te zijn op verschillende locaties, de redenen of de obstakels voor verandering zijn verschillend,” vertelde ze. “Met deze Momentive-enquête kunnen organisaties ter plaatse bedenken wie ze financieel ondersteunen, hoe ze dat doen en op welke vlakken ze een echte impact kunnen maken.”

Zie vergelijkbare verhalen in...

Meer artikelen van Momentive lezen

Blijf op de hoogte van de trends die bedrijfstakken opnieuw vormgeven, de innovaties die mens en technologie dichter bij elkaar brengen en meer.

Oplossingen

Hoe Tweezerman zijn internationale merk boost met flexibel marktonderzoek

Voor Tweezerman zijn de gegevens van Momentive het verschil tussen intuïtie en het nemen van betrouwbare, klantgerichte beslissingen over het merk.

3 okt • Leestijd: 2 min.

Meer lezen

Oplossingen

Hoe Auth0 een complete CX-strategie heeft ontwikkeld en de NPS met 21 punten heeft verhoogd

Ontdek hoe Auth0 Momentive gebruikt om een uitgebreid overzicht van klantfeedback op te bouwen dat toegankelijk is in het hele bedrijf.

30 sep • Leestijd: 4 min.

Meer lezen