Momentive Together

Hoe we de toekomst vormgeven via maatschappelijke impact.

ONZE MISSIE

Versterken, verenigen en het goede voorbeeld geven

Met Momentive Together zetten we onze waarden om in daden via filantropische en maatschappelijke toezeggingen. In de kern ligt onze overtuiging dat we samen echte vooruitgang kunnen boeken op het gebied van gelijke behandeling, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. We willen de wereld waarin we wonen verbeteren en een betere toekomst creëren voor iedereen.

We doen er alles aan om de stemmen van individuen te versterken, vooral stemmen die van oudsher werden onderdrukt. We willen gemeenschappen empoweren, diversiteit vergroten en mensen meer kansen bieden om alles uit hun leven te halen.

Via Momentive Together brengen we onze overtuigingen in de praktijk om echte veranderingen aan te brengen.

Logo Momentive Together
Foto Antoine Andrews
Antoine Andrews

Chief Diversity en Social Impact Officer

"Maatschappelijke impact, diversiteit en duurzaamheid zijn termen waarmee we allemaal rechtvaardigheid, toegankelijkheid en gelijke behandeling beschrijven. Ik ben er trots op dat Momentive Together zich inzet voor een aanpak waarbij we onze inspanningen vanuit deze verschillende visies bekijken. In onze wereld moeten we zoveel mogelijk verschillende perspectieven hebben. Anders is een rechtvaardige wereld niet mogelijk."

Onze overtuigingen vormen de basis van onze toezeggingen

In onze materialiteits-beoordeling hebben we onze werknemers, klanten, directieleden en anderen gevraagd, welke doelen het belangrijkst zijn voor ons als bedrijf. In onderstaande grafiek staan de afzonderlijke kwesties die de mensen van Momentive (weergegeven als 'Impact op het bedrijf') en externe stakeholders (weergegeven als 'belangrijk voor stakeholders') belangrijk vinden.

Afbeelding van Momentive-impact

Lees meer over onze toezeggingen en waarden in ons update rapport van 2020 voor maatschappelijke impact en bekijk meer info in ons volledige rapport van 2020 voor maatschappelijke impact.

Samen kunnen we het verschil maken

Ons doel is om onze rol binnen onze gemeenschappen en ten aanzien van het milieu, continu te verbeteren. Onze inspanningen zijn gebaseerd op drie uitgangspunten die wat ons betreft onmisbaar zijn voor een betere wereld.

Gelijke behandeling in onderwijs

Techbedrijven zoals die van ons, moeten investeren in toekomstige leiders. Alle studenten verdienen toegang tot educatieve programma's en hulpbronnen waarmee ze kunnen leren en groeien. We beloven leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen of met beperkte keuzemogelijkheden in basis- en voortgezet onderwijs, meer kansen te bieden door programma's te steunen die waardevol onderwijs bieden met een gelijke behandeling.

Lesruimte

De arbeidsmarkt opnieuw vormgeven

Gemarginaliseerde bevolkingsgroepen hebben toegang nodig tot pipelines met vacatures, begeleiding en kansen voor loopbaanontwikkeling. We willen oneerlijke systemen afbreken en opnieuw inrichten, zodat iedereen de middelen heeft om succesvol te zijn.

Personeel

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Het is onze taak om de impact op het milieu als organisatie en individuen te minimaliseren. Van onze gebouwen en supply chain tot ons reisbeleid, zetten we ons in om de uitstoot van broeikasgassen te tracken en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Environmental-Responsibility-momentive-together

Onze geschiedenis voor altijd

Voordat we Momentive Together waren, heetten we SurveyMonkey for Good. We zijn trots op onze eerdere filantropische projecten als bedrijf en de impact die onze programma's, partnerschappen en strategische donatie-initiatieven blijven maken.

Contribute

SurveyMonkey Contribute

SurveyMonkey Contribute heeft meer dan $ 15 miljoen ingezameld voor doelen op het gebied van sociale rechtvaardigheid, het welzijn van dieren, onderwijs en meer. Voor elke enquête die wordt ingevuld, schenken we 50 cent aan een door de respondent gekozen non-profit.

Listen4Good

Listen4Good

Het Listen4Good-programma helpt non-profits feedbackprojecten voor klanten op te zetten, strategische beslissingen te nemen, services te leveren en nauwer samen te werken met de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Pledge

Pledge 1%

Via onze enquêtes worden Pledge 1%-bedrijven gekoppeld aan hulpbronnen waarmee ze tijd, geld, producten en winst kunnen doneren. Verder beloven we om zelf terug te geven. We zijn trots op het promoten van bedrijfsfilantropie.

Overzicht van onze impact

rule-graphic-v2

$ 962.000

aan kortingen op producten voor non-profits

rule-graphic-v2

$ 15,39 miljoen

tot en met 2020 ingezameld via SurveyMonkey Contribute

rule-graphic-v2

$ 682.000

aan bijdragen van medewerkers, aan meer dan 170 non-profits wereldwijd

rule-graphic-v2

3116

uren vrijwilligerswerk door medewerkers, tot en met 2020

Wat Momentive Together voor ons team betekent

Karina-Portrait

Karina Cerdan (zij/haar)
Program Manager, DEI & Social Impact

"Ik voel me geïnspireerd door de mogelijkheid om de kracht van nieuwsgierigheid en inclusief management te benutten, voor een toekomst met gelijke kansen, met de unieke mix van data inzichten en menselijke perspectieven, die de oplossingen en medewerkers van Momentive mogelijk maken."

Saili-Portrait

Saili Willis (zij/haar)
Executive Assistant

"Ik voel me enthousiast omdat ik bij Momentive kansen krijg om veranderingen aan te brengen en anderen in te staat te stellen hetzelfde te doen. Ik word aangemoedigd om creatief en nieuwsgierig te zijn, en het voelt alsof ik de kans heb om een belangrijke rol te spelen in het vormgeven van de toekomst."

Antoine-Portrait

Antoine Andrews (hij/hem)
Chief Diversity and Social Impact Officer

"Bij Momentive koppelen we mensen aan gegevens. Dankzij ons vermogen om niet alleen data over ervaringen vast te leggen, maar ook onze expertise om de verhalen achter deze gegevens te vertellen, kunnen we wereldwijd op unieke wijze systemische verandering bevorderen."

Zach-portrait

Zach Nunn (hij/hem)
DEI & Social Impact Director

"Het 'waarom' van dit werk is om stemmen te versterken die vaak niet worden gehoord, door ze te helpen bij het afbreken van systemen, eveneens als het ontwikkelen van nieuwe systemen voor gelijke behandeling. 'Waarom nu' is een eenvoudige vraag om te beantwoorden. Want, waarom niet?"

Jamie-Portrait

Jaime Barclay (zij/haar)
Social Impact Lead

"Onze maatschappelijke impact staat rechtstreeks in verband met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Door onze medewerkers, winst en producten te verbinden met onze unieke, op gegevens gebaseerde aanpak van maatschappelijke impact, kunnen we sociale- en raciale ongelijkheid in onze maatschappij bestrijden."

Prioriteit geven aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI)

Wij van Momentive vinden dat we er alles aan moeten doen om een wereld te creëren die diverser en inclusiever is, en waarin iedereen hetzelfde wordt behandeld. Het is voor ons als bedrijf en gemeenschap even belangrijk om onze DEI-doelen te bereiken als onze financiële doelen.

We zetten ons in om van DEI een prioriteit te maken bij alles wat we doen: van onze wervingsstrategie en productfilosofie tot onze samenwerkingsverbanden en strategische donaties. We willen de meest inclusieve werkplek binnen de techindustrie zijn en demonstreren hoe bedrijven de wereld kunnen verbeteren. Dit zijn geen kleine doelen en we zijn ons ervan bewust dat ons werk nooit klaar is. Toch vertrouwen we erop dat we samen een betere toekomst kunnen geven aan iedereen.

Meer informatie
Werknemers